• Home »
  • Blog »
  • Разликата между монокристални , поликристални и тънкослойни панели.

Разликата между монокристални , поликристални и тънкослойни панели.

Разликата между монокристални , поликристални и тънкослойни панели.

Фотоволтаичните панели се различават по няколко критерия: дебелина на материaла, от който са направени – дебелослойни и тънкослойни, и вида на полупроводниковия материал или на кристалната структура, изграждащи фотоволтаичния модул, като това ги разделя на монокристални, поликристални и тънкослойни. Разликата във физическите параметри на фотоволтаичните модули води до разлика в ефективността и коефициента на полезно действие на самите модули, а от своя страна това допринася за ефективността на цялата фотоволтаична система.

Монокристалните панели са с най-висока ефективност от трите вида. Тяхната ефективност достига 24-25%, като в повечето масови панели е 17-18%. Поликристалните са следващите по ефективност, като там средно е 16-17%, а най-много достига около 20-21%. Тънкослойните от своя страна са най-малко ефективни, като са и с доста по-различни показатели като напрежение и ток от останалите.

НО, важно е да знаете, че в реални условия, когато на панела е упомената някъква определена мощност, то тя ще бъде достигната от панела.

100Wp монокристален панел, не е по-добър от 100Wp поликристален панел. И двата панела, ако са изправни и с добро качество, ще отдават една и съща мощност!